ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปา แบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารสอบราคา 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปาแบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2557   
        *******************            
                 ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปาแบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด เป็นเงิน  195,000.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   15 – 27 พฤษภาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา   ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
- ในวันที่ 28  พฤษภาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  29   พฤษภาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร    การซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง    ระหว่างวันที่  15 – 28 พฤษภาคม 2557  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tessabankanluang.to.th หรือสอบถามได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
                        
 
                                                                        ประกาศ   ณ  วันที่     14   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2557
    
                                                                                                 (ลงชื่อ) ……………………………
                                                                                                   ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                    
                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri