เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงคลุก บ้านบะแหบ หมู่ 10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น (จากบ้านโนนน้อยไปทางนานางสุพรทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง