เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.บ้านก้านเหลือง ม.1 (จากถนน คสล.เดิม บ้านนางสายสมร ทิพย์วัฒน์ - บ้านอาจารย์ประหยัด สีอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง