เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ท่องเที่ยว บ้านเฮา
ลอยกระทง ประจำปี 2565

เพื่อเป็นการสืบสานบุญประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น    เทศบาลตำบลก้านเหลือง   ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2565  ขึ้น    ณ  หนองไม้ตาย    วัดจุมพล  บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1  ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น    ในวันที่   7-8   พฤศจิกายน  2565    นำโดย  นายจิระ   ยอดเพชร   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  เป็นประธานในพิธี   มีกิจกรรมมากมาย   ได้แก่

  1. การแสดงของเด็กๆนักเรียน  ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
  2. รำวงย้อนยุค
  3. ขบวนแห่นางนพมาศ  กระทง
  4. การประกวดกระทงในระดับ  โรงเรียน  และประชาชนทั่วไป
  5. การประกวดนางนพมาศ
  6. การแสดงกลองยาวย้อนยุค
  7. จับสลาก"จกไข่นำโชค"  ฯลฯ

ในการจัดงาน  ประชาชนชาวตำบลก้านเหลืองให้ความสนใจและเข้าร่วมงานมากมาย  งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขบวนแห่นางนพมาศ   กระทง   

×รำหน้าขบวนแห่
×รำบวงสรวงหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน

แข่งขันการประดิษฐ์กระทง  ระดับโรงเรียนส่งเข้าประกวด    ผลการแข่งขัน  ดังต่อไปนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้แก่  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว    รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง   รับเงินรางวัล  2,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ชนะเลิศอันดับที่  3  ได้แก่  โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)   รับเงินรางวัล  1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   

ประกวดนางนพมาศ  ประจำปี 2565

รางวัล  ขวัญใจมหาชน  ได้แก่  นางสาวจิรัชญา   ลมงาม  รับเงินรางวัล  10,000  บาท + สายสะพาย + โล่รางวัล + เกียรติบัตร

รางวัลที่ 1  ได้แก่  นางสาวธัญสุดา  เสนาฤทธ   รับเงินรางวัล  10,000  บาท + สายสะพาย + โล่รางวัล + เกียรติบัตร

รางวัลที่ 2  ได้แก่  นางสาวณัฐกานต์  รักษาบุญ  รับเงินรางวัล  8,000  บาท + ถ้วยรางวัล + เกียรติบัตร

รางวัลที่ 3  ได้แก่ นางสาวญานิษา  วิลลีย์   รับเงินรางวัล  6,000  บาท + ถ้วยรางวัล + เกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวพิมพา  คำมี    รับเงินรางวัล  2,000  บาท + เกียรติบัตร

สอบถาม