ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทำเนียบผู้บริหาร
 

นายธนสมบัติ    ปักโคทานัง 
ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง 
โทรศัพท์  086-2410924 

นางสาวสุกัญญา   อุทธา : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุกัญญา อุทธา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 089-9421105
นายเอกพล   จำปาสาร : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกพล จำปาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 091-0642508
นายทวนชัย  ศีลาโคตร : หัวหน้าสำนักปลัด
นายทวนชัย ศีลาโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. 093-5574008
พันจ่าเอกนฐพงศ์  เนยไธสง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
พันจ่าเอกนฐพงศ์ เนยไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร. 091-0578080
นายสุระ     มาเบ้า : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุระ มาเบ้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร. 064-7451698
นางสาววิรัชฎา  พันฤทธิ์ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววิรัชฎา พันฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร. 082-1239044
นางฉลองขวัญ  ศีลาโคตร : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางฉลองขวัญ ศีลาโคตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร. 092-2741322
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri