เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท  ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  216,000.-บาท  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่   27   กันยายน  2554   ถึงวันที่   10  ตุลาคม 2554   นี้
1 2 3 4